De Vlaamse erfgoedsector staat voor de uitdaging om erfgoedgebouwen energiezuinig en comfortabeler te maken, met respect voor hun inherente waarden.

Het project “Gespecialiseerde energieconsulenten voor onroerend erfgoed” (ook wel “ErfgoedEnergieLoket“) wil restauratie-architecten opleiden en ondersteunen bij het uitvoeren van dergelijke energie-optimalisaties op erfgoedgebouwen.

In het kader van het project werd een opleidingstraject uitgewerkt, voor restauratie-architecten die hun kennis omtrent energie-ingrepen wensen te verhogen. De basisfilosofie vertrekt van een holistische benadering waarbij ergoedwaarden, energetische efficiëntie en bouwfysische aspecten elkaar onderling beïnvloeden.

Een energieloket, waar restauratie-architecten terecht kunnen voor technische begeleiding, en een monitoringscampagne, die de efficiëntie en potentiële neveneffecten opvolgt van diverse energetische ingrepen, dragen bij tot de nodige kennisopbouw.