NBN EN 16883 : 2017

  • Conservation of cultural heritage – Guidelines for improving the energy performance of historic buildings

NBN EN 16096 : 2012

  • Conservering van cultureel erfgoed – Conditiebepaling en -verslag van onroerend erfgoed

NBN EN 16242 : 2013

  • Conservering van cultureel erfgoed – Procedures en instrumenten voor het meten van vochtigheid in de lucht en vochtuitwisselingen tussen lucht en cultureel erfgoed

NBN EN 16085 : 2012

  • Instandhouding van cultureel erfgoed – Methodiek voor het monsternemen van materialen van cultureel erfgoed – Algemene regels

NBN EN 15898 : 2011

  • Conservering van cultureel erfgoed – Voornaamste algemene termen en definities

NBN EN 15758 : 2010

  • Conservering van cultureel erfgoed – Procedures en instrumenten voor het meten van de temperatuur van de lucht en de oppervlakken van voorwerpen