Wat ?

Via het Energieloket kunnen restauratie-architecten gratis technische ondersteuning vragen voor de energetische optimalisatie van erfgoedgebouwen. Deze ondersteuning wordt geleverd door het WTCB. Ze kan starten vanaf het vooronderzoek en lopen tot en met een monitoring na interventie.

De ondersteuning wordt op maat aangeboden in functie van de specifieke noden van het project en van de architect. Een aantal voorbeelden zijn :

  • Diagnose van het gebouw voor interventie: vochtdiagnose, bepaling van U-waarden, verificatie van toestand van de materialen, enz.
  • Hulp bij de keuze van een interventietechniek: overzicht van de mogelijkheden, simulaties, mogelijke neveneffecten en aanvullende maatregelen, enz.
  • Technisch advies bij het ontwerp en de praktische uitvoering
  • Monitoring voor en na interventie: temperatuur en relatieve vochtigheid, vochtgehalte van materialen, enz.

Waarom ?

Het Energieloket vormt een centraal aanspreekpunt voor architecten met vragen over energie-optimalisatie en comfort in gebouwen met erfgoedwaarde. Via het Energieloket helpt het WTCB de architect in zijn zoektocht naar gepaste technische oplossingen, binnen de randvoorwaarden eigen aan het gebouw. Het biedt ook een klankbord aan architecten om hun ideeën technisch af te toetsen.

Door de vragen te bundelen vormt het WTCB op zijn beurt een beeld van de meest voorkomende moeilijkheden, de efficiëntstse oplossingen, de risico’s op neveneffecten, enz. Dit dient als input voor een steeds efficiëntere aanpak van de vragen alsook voor het op punt stellen van het opleidingstraject.

Hoe ?

Dien Uw vraag in via onderstaande link en het WTCB zal contact met U opnemen om de best passende ondersteuning te identificeren.

Dien een vraag in