In samenspraak met de restauratiesector (architecten, overheden, federaties …) werd in het kader van dit project de mogelijkheid afgetoetst worden om, op basis van de in dit project ontwikkelde vorming, een erkenningsysteem/-procedure uit te werken voor restauratie-architecten gespecialiseerd in energieaspecten, zogenoemde “gespecialiseerde erfgoedenergieconsulenten”.

In dit deel van het project werd de uitwerking beoogd van een erkenningsmethodiek en bijhorende randvoorwaarden tot een concrete procedure om erkend te worden als erfgoedenergieconsulent. Met het aanbieden van een duidelijk erkenningssysteem/-procedure zal het Agentschap Onroerend Erfgoed in de toekomst – indien gewenst – een aanpak/methodiek bezitten om toezicht te kunnen houden op de kwaliteit van de uitgevoerde ingrepen op erfgoedgebouwen door de gespecialiseerde erfgoedconsulenten.

Op dit ogenblik werd deze studie afgerond en overgemaakt aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. Met alle mogelijkheden, randvoorwaarden en implicaties in de hand zal het agentschap bestuderen welke piste het hieromtrent in de toekomst wil inslaan.

Indien u hieromtrent verder op de hoogte gehouden wilt worden, verwijzen we u graag door naar ons vragenportaal en nodigen we u uit om dit via het contactformulier kenbaar te maken.