Dit project voorziet een monitoring op middellange termijn van uitgevoerde energie-optimalisaties op erfgoedgebouwen.

A.d.h.v. deze monitoringscampagne zal een databank ontstaan met gedetailleerde beschrijvingen van gerealiseerde erfgoedingrepen ter verbetering van de energiezuinigheid, in combinatie met een gefundeerde inschatting / meetgegevens van de CO2-uitstootwinst/energiewinst die hierdoor gerealiseerd/gegenereerd werd.

Via deze monitoringcampagne zal inzicht verkregen worden in de efficiëntie van de energetische ingrepen en zullen de vooropgestelde en in werkelijkheid gerealiseerde doelstellingen grondig geëvalueerd (en indien nodig bijgestuurd) kunnen worden.

De verschillende cases die in het kader van dit project opgevolgd worden, zullen binnenkort op deze webpagina gedocumenteerd worden.

Indien u met één van uw erfgoedprojecten aan deze monitoringscampagne wilt deelnemen, verwijzen we u graag door naar ons vragenportaal en nodigen we u uit om dit via het contactformulier kenbaar te maken.