In het kader van het project “Gespecialiseerde energieconsulenten voor onroerend erfgoed” (ook wel “ErfgoedEnergieLoket“) wordt in maart en april 2018 een 5-daags vormingstraject omtrent aandachtspunten inzake energie- en comfortverbetering in erfgoed georganiseerd. De vorming zal éénmalig door Buildwise georganiseerd en gegeven worden. Vervolgens wordt er gezocht naar een mogelijke verankering in bestaande opleidingen en zullen de opleidingsmodules ook online ter beschikking gesteld worden.

Deze opleiding richt zich in eerste instantie op architecten die reeds ervaring hebben met restauraties van erfgoedgebouwen, en in tweede instantie op erfgoedconsulenten. Binnen de opleidingsmodules zal er niet ingegaan worden op methodes voor de bepaling van waardestellingen. De opleidingen focussen zich op de ernergetische en comfortgerelateerde analyses en ingrepen die bij deze gebouwen noodzakelijk / mogelijk zijn.

Aangezien enige erfgoedervaring vereist is en het aantal inschrijvingen beperkt wordt tot 70 deelnemers, wordt bij inschrijving ook gevraagd om een bewijs van ervaring aan te tonen: hetzij via een erfgoeddiploma, hetzij via eerder opgedane ervaringen in deze sector.

De opleidingen zullen allemaal doorgaan in de kantoren van Buildwise te Brussel:

Brussels Meeting Centre
Poincarélaan 79
B-1060 Brussel

We hopen u alvast talrijk te mogen verwelkomen tijdens deze opleidingsdagen!

OPGELET:

  • Deze opleiding leidt niet tot een erkenning als (erfgoed)energieauditeur.
  • Inschrijvingen worden verwerkt volgens inschrijfdatum. Deelnemers mogen zich inschrijven voor een beperkt aantal modules indien gewenst, maar er wordt voorrang gegeven aan deelnemers die zich voor de volledige reeks van vijf opleidingsdagen inschrijven.
  • Op maandag 19 februari 2018 wordt, met de dan binnengekomen inschrijvingen, een voorlopige deelnemerslijst opgemaakt, op basis van de inschrijvingscriteria (ervaring, aantal modules waaraan u deelneemt, inschrijvingsdatum). U zal in de loop van die week dan een bevestiging van uw inschrijving ontvangen. Nadien kunnen er nog inschrijvingen aanvaard worden als het maximale aantal deelnemers nog niet overschreden is.