Project omschrijving

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121558

De huidige woning dateert wellicht van eind 17e of begin 18e eeuw. Ze omvat twee traveeën en twee bouwlagen. Ze is opgetrokken in baksteenmetselwerk, onder een leien zadeldak voorzien van twee dakkapellen.

De gevels zijn momenteel geschilderd, met een verftype van onbekende soort. Men voorziet de aanbrenging van een binnenisolatie, onder de vorm van een thermisch isolerende kurkbevattende pleister, met een natuurlijke hydraulische kalk als bindmiddel. Op de gelijkvloerse verdieping wordt dit op het vrijgemaakte metselwerk aangebracht, op de verdieping wordt het aangebracht op de reeds bestaande kalkpleister.

Het systeem zou dampopen zijn, en in die hoedanigheid meermaals toegepast in beschermde gebouwen. Een bijzonder aandachtspunt is de aansluitingen met de houten balkkoppen en het houten buitenschrijnwerk.

Bijkomende aandachtspunten zijn de vochtsituatie van de (buiten)gevels, in het bijzonder in wisselwerking met de huidige verflagen, waarvan de eigenschappen (in het bijzonder de dampdoorlaatbaarheid ervan) vooralsnog onbekend zijn.

Een meetcampagne wordt voorzien, waarbij er naast aandacht voor thermische aspecten (thermografie, binnenklimaat) bijzonder aandacht wordt geschonken aan het opvolgen van de vochtsituatie in het metselwerk, in het bijzonder op plaatsen waar de binnenisolatie wordt doorbroken door constructieve elementen (balkkoppen).