Project omschrijving

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/40889

Het oorspronkelijke Hôtel de Boisschot werd geconstrueerd aan het begin van de 17e eeuw. Tijdens de tweede helft van de 19e eeuw werd het opgesplitst in drie eenheden, de huidige situatie.

Het gebouw werd vanaf de 18e eeuw tot (mogelijkerwijs) begin 19e eeuw grondig verbouwd. Een ‘neotraditionele restauratie’ van na WOII was een poging om het vroeg 17e eeuwse uitzicht terug te brengen. Uit die tijd dateert de erker en het natuurstenen parament.

Het gebouw is onderkelderd. Aan de straatkant betreft het een kelder met bakstenen tongewelf over nagenoeg de hele breedte van het gebouw; aan de tuinzijde daarentegen een lage kruipruimte, vlak onder de houten plankenvloer. Deze ruimte staat in direct in contact met de buitenomgeving en zorgt derhalve voor aanzienlijke comfortproblemen, aangezien de kruipruimte niet luchtdicht is afgescheiden van de hoger gelegen woonruimte. De houten luchtondichte ramen met enkele beglazing zorgen voor bijkomende energieverliezen en comfortproblemen.

Het oorspronkelijk niet-geïsoleerde dak werd recentelijk voorzien van een sarkingdak (na de nodige restauratie van spanten en balkkoppen) waardoor de historische dakspanten zichtbaar blijven.

Om een maximale conservatie van de zuidgevel te garanderen, wordt gedacht aan het toevoegen van een nieuwe schil, waarbij diverse problemen tegelijkertijd aangepakt kunnen worden (waaronder conservering gevelmaterialen, behoud oorspronkelijk schrijnwerk en beglazing) Het staat nog niet vast hoe dit precies ingevuld zal worden.

De woning was reeds voorzien van een zonneboiler en zal verder worden uitgerust met fotovoltaïsche cellen. De reeds aanwezig zonneboiler is omwille van het beschermde karakter van de woning zodanig geplaatst dat deze niet zichtbaar is vanaf de straat, hetgeen ook zal gebeuren met nog te plaatsen fotovoltaïsche cellen.

In het kader van dit project werden volgende metingen uitgevoerd ter karakterisatie van het gebouw:

  • Monitoring van het binnenklimaat (relatieve luchtvochtgehalte en luchttemperatuur) in verschillende ruimtes (badkamer, slaapkamer, keuken, woonkamer, zolder)
  • Comfortmetingen
  • Thermografie
  • Fotogrammetrische opmeting van de buitenzijde