Project omschrijving

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/41750

Het gaat om een woning uit het begin van de 19e eeuw, oorspronkelijk deel uitmakend van een groter geheel, dat evenwel werd opgesplitst. De woning die in het kader van dit project opgevolgd wordt omvat de vijf linkse traveeën (inclusief de onderdoorgang) van de, in totaal 7, oorspronkelijke traveeën.

De woning heeft in de loop der tijden aanzienlijke aanpassingen ondergaan. De oorspronkelijke basisstructuur is grotendeels behouden, alhoewel tijdens de huidige renovatie de noodzaak bleek tot het in belangrijke mate vervangen van vloerconstructies. De binnenmuren blijven wel in belangrijke mate behouden. Ook de voor- en achtergevel ondergaan weinig veranderingen, op een groot nieuw glasoppervlak in de achtergevel na.

De inrijpoort en doorgang blijven behouden en worden geconserveerd. Gezien de belangrijke dakoppervlakte en raamopeningen zijn dit de delen van het gebouw die in eerste instantie energetisch geoptimaliseerd zullen worden. Gevelisolatie wordt in dit geval niet toegepast.

Volgende ingrepen worden uitgevoerd:

  • Dakisolatie: 12 cm PIR
  • Buitenschrijnwerk in hout, met isolerende beglazing. Het grote (nieuwe) raamoppervlak achteraan in aluminium schrijnwerk.
  • Vloerisolatie wordt voorzien boven een kelderruimte
  • Installatie PV-cellen

De metingen concentreren zich, na het uitvoeren van de werken, rond het

  • monitoren van het binnenklimaat
  • meting van de luchtdichtheid
  • thermografie