Project omschrijving

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/665

Adres:   Sapstraat 25

3740 Grote-Spouwen (Bilzen)

Bouwheer: Cordium

Architect: Segers & Moermans architecten

Hoeve Blondeswinning gaat terug tot in de 17e eeuw, en heeft haar huidige vorm in de 18e eeuw verkregen. Het gaat om gebouwen rondom een vierkant erf, opgebouwd in massief metselwerk, tevens gebruikmakend van Maastrichtersteen en Maaskalksteen.

Het gebouwencomplex werd herbestemd, waarbij de indrukwekkende schuur omgebouwd werd tot multifunctionele ontmoetingsruimte/feestzaal, en de aanpalende gebouwen tot 8 sociale woningen.

Aangezien het veelal ging om stallingen of andere ruimtes met agrarische functies, met weinig binnenstructuren en -afwerkingen, was er relatief veel vrijheid om de individuele sociale woningen vorm te geven. Op die manier was er ook de vrijheid om verregaande isolatiemaatregelen te nemen. Het gaat hierbij dan ook om dakisolatie, isolerend schrijnwerk en beglazing, vloer- en muurisolatie. Gezien het karakter van de gevels gaat het dan concreet over binnenisolatie.

In een aantal woningen werd een alternatief aangebracht, namelijk een warmtereflecterende coating van het type ‘Supertherm’. Dergelijke coatings zouden een hogere warmtereflectiecoëfficiënt (en derhalve lagere emissiviteit) hebben in het ver-infrarood, wat in principe een verhoogd thermisch comfortgevoel dient te geven, zowel in de winter als in de zomer. Bovendien heeft de coating een (weliswaar beperkte) invloed op warmte-overgangscoëfficiënten tussen muur en binnenruimte, waardoor ook warmteverliezen (of -winsten) doorheen de gevels beperkt zouden worden.

Metingen ter karakterisatie van het gebouw:

  • Monitoring van het binnenklimaat (relatieve luchtvochtgehalte en luchttemperatuur) in verschillende ruimtes (badkamer, slaapkamer, keuken, woonkamer)
  • Metingen van de U-waarde van muren
  • Meting van de luchtdichtheid
  • Thermografie

Deze metingen worden enkel na de restauratie uitgevoerd. De vergelijking met de situatie voorheen is immers weinig zinvol, aangezien er de facto een buitenklimaat heerste in de gebouwen.