Project omschrijving

Dit gebouw is opgetrokken naast de duinengordel in Oostduinkerke. Het gaat om een appartementsgebouw, daterend uit de late jaren 1950, naar een ontwerp van architect Maurice De Wilde. Het gebouw maakt geen deel uit van de Inventaris van het Onroerend Erfgoed, maar is wel gekozen als casestudy voor dit project, gezien de architecturale kwaliteiten van het gebouw, de erfgoedgerichte benadering van de renovatie, en tenslotte de bouwkundige en materiaalkundige aspecten, die het een vertegenwoordiger maken van na-oorlogse architectuur, en die grote verwantschap vertonen met veel erfgoedgebouwen uit dezelfde periode.

Het gebouw bestaat uit een gemengde structuur van (onzichtbaar) metselwerk van baksteen of betonsteen, en betonnen structurele elementen. Het buitenparament bestaat uit een metselwerk in witte geglazuurde baksteen, die aan één zijde van het gebouw aanzienlijke schade vertoont. De ‘spouw’ tussen het parament en de dragende structuur is te smal en te onregelmatig om werkelijk als ‘spouw’ (in de huidige betekenis van het woord) beschouwd te worden.

De betonnen, ter plaatse gegoten, vloerplaten, raamlateien en andere betonnen elementen rusten op het binnenspouwblad, maar zijn her en der in contact met het buitenspouwblad.

Het uitzicht van het gebouw is aanzienlijk veranderd in de loop der jaren. Naast de beschadiging van de geglazuurde baksteen (mechanische schade, maar mogelijkerwijs ook vorst, zoutschade of het abrasieve effect van zeezand) kunnen we ook de plaatselijke verwijdering van rolluiken vermelden (deels door stormschade), de aanzienlijke beschadiging van uitkragende betonnen elementen (in het bijzonder luifels en kroonlijst), de verwijdering van de karakteristieke kleurvlakken tussen ramen van verschillende verdiepingen. Het oorspronkelijke schrijnwerk is nagenoeg compleet vervangen door pvc schrijnwerk, waarbij ook de raamindelingen veranderden.

Het doel van de restauratie is om het uitzicht van het geheel (gevels, betonnen uitkragingen, natuurstenen sokkel, kleurvlakken, schrijnwerk, en gemene delen van de binnenkant van het gebouw) te restaureren of te reconstrueren, en het gebouw energetisch te optimaliseren. Dat houdt diverse ingrepen in, zoals dakisolatie, aanpak koudebruggen, aanpak comfortproblemen (zowel koude als oververhitting). Ook gevelisolatie, reconstructie van het oorspronkelijke raamschrijnwerk (incl. isolerende beglazing) en aanbrenging van rolluiken wordt voorzien. De gevelisolatie wordt aangebracht door verwijdering van het huidige parament, aanbrenging van isolatie en reconstructie van het buitenmetselwerk.