Project omschrijving

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/214962

Vermoedelijk rond 1840 opgetrokken neoclassicistisch stationsgebouw. Het gebouw bestaat uit een kubusvormig centraal deel, links en rechts geflankeerd door langgerekte volumes in één bouwlaag. De gevels zijn bepleisterd.

Het gelijkvloers van het middendeel zal na renovatie wachtruimtes en loketten bevatten. In de zijvleugels worden concessies voorzien.

De eerste en tweede verdieping van het centrale deel wordt omgevormd tot een appartement. Dit deel wordt dus herbestemd tot woonruimte, en wordt als studie-onderdeel gekozen.

De voorziene ingrepen omvatten:

  • Plaatsing van een sarkingdak
  • Binnengevelisolatie door 10 cm dikke kalkhennepblokken
  • Vloerisolatie
  • Het schrijnwerk wordt waar mogelijk behouden en gerestaureerd, en luchtdicht gemaakt. De beglazing wordt gewijzigd, door dubbele beglazing aan de pleinzijde, en oplegbeglazing aan de spoorzijde.

Door de herbestemming van het gebouw, is een nulmeting weinig zinvol. Monitoring van het binnenklimaat, meting van U-waardes en comfortmetingen worden aangewend om het appartement te karakteriseren.