Project omschrijving

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/57739

Deze woning is een half vrijstaand huis, naar ontwerp van architect Huib Hoste, achteraan voorzien van een langwerpig volume in één bouwlaag, destijds ontworpen als diamantslijperij.

Het achteraan liggende, langgerekte volume bestaat uit een skeletstructuur in gewapend beton, afgedekt met een gewapend betonnen plat dak. De ruimtes tussen de betonnen kolommen zijn voorzien van lage metselwerkmuurtjes, en voor het merendeel ingevuld met zeer grote raampartijen die voor het nodige daglicht zorgden in de diamantslijperij die er oorspronkelijk onderdak had gevonden. Het raamschrijnwerk is uitgevoerd in hout, voorzien van enkele beglazing.

Aan de straatkant bevindt zich het woonhuis, hetgeen sterk contrasteert met de achterbouw. Het gaat om een structuur in drie bouwlagen, aan de voorkant voorzien van een erker en terras. Het gebouw bestaat uit baksteenmetselwerk en beton. Het geheel is afgedekt met een tentdak.

De woning wordt, net zoals de diamantslijperij gekarakteriseerd door grote raampartijen, o.a. blokramen met enkele beglazing, en glas-in-lood-ramen in de binnen- en buitendeuren.

Het initieel ontoereikend thermisch comfort had vooral te maken met problemen op vlak van de luchtdichtheid (in het bijzonder het schrijnwerk en glas-in-lood) en de grote oppervlakken met enkele beglazing.

Ook zijn er (zoals verwacht) koudebruggen ter hoogte van de raam- en deurlateien, die tot op heden evenwel geen aanleiding geven tot condens of schimmelgroei, en (gezien hun beperkte omvang) een eerder bescheiden invloed hebben op eventueel ontoereikend thermisch comfort.

Het karakteriseren van het thermische gedrag van de diamantslijperij is momenteel weinig zinvol, aangezien binnenin nagenoeg het buitenklimaat heerst. Naar verwachting zal het oorspronkelijke comfort wellicht eerder laag geweest zijn, omwille van dezelfde redenen, namelijk beperkte luchtdichting, en grote oppervlakken enkele beglazing, en een ongeïsoleerd plat dak.

Voor het woonhuis situeert het gros van de ingrepen zich voornamelijk op het niveau van het schrijnwerk en de beglazing:

  • Optimalisatie van het raamschrijnwerk inzake luchtdichtheid
  • Plaatsen van isolerende beglazing (monumentenglas)
  • Plaatsen van voorzetbeglazing bij het glas-in-lood

Een bredere aanpak is voorzien voor de diamantslijperij: betonherstel van de betonnen kolommen, waarbij de koudebrugwerking wordt aangepakt door plaatsing van een dunne performante buitenisolatie met een cementgebaseerde bepleistering. Deze kan tevens fungeren als bijkomende bescherming voor de betonwapening, waarvan de betondekking momenteel ontoereikend is. Schrijnwerk (naar oorspronkelijk model) en isolerende beglazing zijn eveneens voorzien.

In het kader van dit project werden volgende metingen uitgevoerd ter karakterisatie van het woongedeelte:

  • Monitoring van het binnenklimaat (relatieve luchtvochtgehalte en luchttemperatuur) in verschillende ruimtes (badkamer, slaapkamer, keuken, woonkamer, zolder)
  • Comfortmetingen
  • Thermografie
  • Fotogrammetrische opmeting van de buitenzijde